Thẻ: chuyển tiền ra nước ngoài

Th1 12
Nhận tiền từ nước ngoài bằng thẻ Visa

Chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài qua thẻ Visa trong vài phút mà…