Thẻ: không rút tiền được

Th1 15
Thẻ ATM bị nuốt – Khắc phục và xử lí nhanh chóng

Thẻ ATM bị nuốt thì phải xử lí như thế nào? Thẻ ATM là một loại thẻ theo chuẩn ISO…