Thẻ: mở thẻ ghi nợ

Th1 18
Thẻ ghi nợ và những điều không nên bỏ qua

Có rất nhiều loại thẻ ngân hàng được phát hành như: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả…