Thẻ: mở thẻ tín chấp

Th1 14
Không cần chứng minh thu nhập vẫn mở được thẻ tín dụng

Không cần chứng minh thu nhập nhưng vẫn mở được thẻ tín dụng. Là hình thức mở thẻ tín…