Thẻ: thanh toán nợ xấu

Th1 18
Nợ xấu có làm ảnh hưởng đến các khoản vay hay không?

Nợ xấu là một thuật ngữ không quá xa lạ. Nhưng có những trường hợp khách hàng bị tổ…