Thẻ: thẻ bảo mật

Th2 18
Thẻ chip và thẻ từ khác nhau như thế nào?

Thẻ chip và thẻ từ khác nhau ở điểm nổi bật nào? Các ngân hàng hiện nay đều phát hành…

Th2 13
Thẻ không tiếp xúc – Thế hệ thanh toán của tương lai

Thẻ không tiếp xúc là thẻ không cần tiếp xúc hay quẹt thẻ. Chủ thẻ contactless vẫn có…