Site logo

Thẻ: thẻ đa năng

Th1 14
Số CIF là gì? Phương thức hoạt động của số CIF như thế nào?

Số CIF là gì? Được hoạt động như thế nào? Có an toàn không khi chia sẻ số CIF? Hãy…

Th1 14
Thẻ tích điểm đa năng Vpoint là gì và cách sử dụng?

Thẻ tích điểm đa năng Vpoint, khách hàng có thể dùng tích điểm và tiêu dùng tại tất cả…