Thẻ: thẻ từ

Th2 18
Thẻ chip và thẻ từ khác nhau như thế nào?

Thẻ chip và thẻ từ khác nhau ở điểm nổi bật nào? Các ngân hàng hiện nay đều phát hành…